Цени

* Отстъпка „Комбинация” – при поръчка на повече от една услуга, правим 5 % намаление от общата цена.

Голяма база данни с контакти на фирми по избрана от Вас икономическа дейност (продажба на продукция, стоки или услуги)
Малка база данни на фирми с GSM номера и/или с информация за извършваната им дейност (основна дейност, КИД- код на икономическа дейност) по избрани от Вас показатели
Консултации за стартирането и за развитието на бизнеса
Рекламни текстове за имейли, флаери, брошури, презентации, както и за постове (публикации) и основна информация (описание) във фейсбук
Съдържание (текст) за сайт и за методика (сценарий и правила), за провеждането на изходящи обаждания
Видове бази данни от услуга 1 Включени дейности, извършвани от предприятията Общ брой на фирмите Брой на фирмите с GSM номер Брой на фирмите с имейл адрес Цена
 
База данни на фирми, занимаващи се с производството и продажбата на продукция

Производство на:

 • хранителни и нехранителни продукти;
 • химични, лекарствени и медицински продукти;
 • машини и оборудване;
 • компютърна, комуникационна и фотографска техника, както и на битова електроника и електроуреди;
 • текстилни изделия, облекло и обувки;
 • изделия от неметални суровини (керамични, огнеупорни и порцеланови изделия; стъкло, цимент, гипс, вар, бетон, строителни и декоративни скални материали), както и на метални изделия;
 • мебели;
 • сухопътни, водни и въздушни превозни средства, включително и на ремаркета, полуремаркета и вагони;
 • електрическа и топлинна енергия;
 • изделия от дървен материал, хартия, картон, каучук и пластмаси;
 • бижута, музикални инструменти, спортни стоки, детски играчки, метли и четки;
 • селскостопанска дейност (отглеждане на животни и растения);
 • добивна промишленост;
 • издателска и печатна дейност;
 • и други.

над

11 000 производствени предприятия

от тях над

4 200 са с GSM номер

останалите над

6 800 са с имейл адрес

16 лв.
 
База данни на фирми, занимаващи се с покупко-продажбата (търговията) на стоки

Търговия с:

 • хранителни и нехранителни стоки;
 • селскостопански суровини и животни;
 • медицински, фармацевтични, парфюмерийни и козметични стоки;
 • машини и оборудване;
 • компютърна и комуникационна техника, битова електроника и електроуреди;
 • текстил;
 • метални и неметални изделия;
 • стоки за обзавеждане;
 • автомобили и мотоциклети, както и с части, принадлежности и горива за тях;
 • електрическа енергия;
 • отпадъци и скрап;
 • и други.

над

26 000 търговски предприятия

от тях над

12 500 са с GSM номер

останалите над

14 400 са с имейл адрес

27 лв.
 
База данни на фирми, занимаващи се с продажбата на услуги
 • строителство;
 • сухопътен, воден и въздушен транспорт;
 • хотелиерство, ресторантьорство, туристическа агентска и операторска дейност;
 • здравеопазване и социални грижи;
 • образование и дейности в областта на културата и спорта;
 • ремонт на лични предмети, домакински вещи, компютърна техника, метални изделия, автомобили, машини и оборудване;
 • инсталиране на машини и оборудване;
 • дейности в областта на информационните технологии;
 • далекосъобщителни дейности;
 • радио, телевизионна и музикална дейност;
 • професионални дейности и изследвания (рекламни, счетоводни, юридически, архитектурни, научноизследователски, преводачески, фотографски и др.);
 • финансови и застрахователни дейности;
 • операции с недвижими имоти;
 • дейности в областта на обслужването, озеленяването и охраняването на сгради;
 • други персонални услуги (пране, чистене, фризьорски, козметични и фитнес услуги);
 • пренос и разпределение на електрическа енергия и газообразни горива;
 • събиране, пречистване, доставяне и отвеждане на води;
 • събиране, обработване, рециклиране и обезвреждане на отпадъци;
 • и други.

над

49 000 предприятия, извършващи услуги

от тях над

20 000 са с GSM номер

останалите над

29 000 са с имейл адрес

22 лв.
 
Цялата база данни с фирми В този списък са включени всякакви предприятия от изброените по-горе (в тази колона) дейности

над

86 000 предприятия

от тях над

36 700 са с GSM номер

останалите над

50 200 са с имейл адрес

50 лв.
 
База данни на фирми по конкретна дейност, избрана от Вас В този списък са включени предприятия само в една от изброените по-горе (в тази колона) дейности зависи от избора зависи от избора зависи от избора зависи от избора, но не повече от 13 лв.
Видове бази данни от услуга 2 Включени показатели, избрани по Ваше желание Общ брой на фирмите Цена
 
База данни на фирми само с GSM номера да 20 предприятия 25 лв.
 
База данни на фирми само с информация за извършваната им дейност да 20 предприятия 15 лв.
 
База данни на фирми, съдържащи едновременно GSM номера и информация за извършваната им дейност да 20 предприятия 40 лв.
 

* При поръчка на повече от 20 предприятия приемаме, че давате повторна заявка за дадена услуга. В такива случаи прилагаме отстъпка „Комбинация”, т.е. ще направим 5 % намаление от общата цена.

Цената на тази услуга е 25 лв.

До 800 думи цената на тази услуга е 25 лв. Това са приблизително около 2 страници съдържание с шрифт Times New Roman, размер 12, в зависимост от оформлението и подредбата на текста.

Видове съдържания от услуга 5 Обем на текста Цена
 
Съдържание за интернет страница до 2 400 думи (около 6 страници с текст, с шрифт Times New Roman, размер 12) 70 лв.
 
Методика за провеждане на изходящи обаждания до 2 400 думи (около 6 страници с текст, с шрифт Times New Roman, размер 12) 60 лв.
 

* При поръчка на повече от 2 400 думи приемаме, че давате повторна заявка за дадена услуга. В такива случаи прилагаме отстъпка „Комбинация”, т.е. ще направим 5 % намаление от общата цена.