Съдържание (текст) за сайт и за методика (сценарий и правила), за провеждането на изходящи обаждания

Създаваме и пренаписваме текстове, съобразени с елементите, които желаете същите да съдържат, представящи Ви по възможно най-добрия начин и отговарящи изцяло на извършваната от Вас дейност, и преследвани цели.

Важно

Цени

  • предоставяме такива съдържания, кактo на юридически, така и на физически лица;
  • за осъществяването на тази услуга е необходим предварителен разговор, целта на който е да се събере повече информация за Вас и Вашия бизнес;
  • файлът със съдържанието, коeто ще получите, ще бъде на Microsoft Word Document;
  • текстът ще бъде с шрифт Times New Roman, размер 12;
  • поръчаното съдържание можете да получите по имейл, месинджър или вайбър;
  • ще получите желаният текст до 25 работни дни след като извършите плащане. Ще може да направите паричен превод по банковата ни сметка, въз основата на издаден от нас документ (проформа фактура), който ще получите по имейл, месинджър или вайбър;
  • посоченият в горното тире срок се отнася за единична поръчка до 2 400 думи;
  • бонус към тази услуга- създаване нa мото (слоган, девиз), само ако желаете, разбира се;
  • в срок от 7 работни дни след предоставянето на съдържанието ще имате възможност, да поискате корекции по същото.
Видове съдържания от услуга 5 Обем на текста Цена
 
Съдържание за интернет страница до 2 400 думи (около 6 страници с текст, с шрифт Times New Roman, размер 12) 70 лв.
 
Методика за провеждане на изходящи обаждания до 2 400 думи (около 6 страници с текст, с шрифт Times New Roman, размер 12) 60 лв.
 

* При поръчка на повече от 2 400 думи приемаме, че давате повторна заявка за дадена услуга. В такива случаи прилагаме отстъпка „Комбинация”, т.е. ще направим 5 % намаление от общата цена.