Малка база данни на фирми с GSM номера и/или с информация за извършваната им дейност (основна дейност, КИД- код на икономическа дейност) по избрани от Вас показатели

Всички предприятия от този списък трябва да се намират на територията на България. Характеристиките, по които можете да избирате фирмите за поръчковата база данни са следните:

 • по ЕИК (БУЛСТАТ), ако желаете да получите информация за точно определени предприятия;
 • по териториален обхват (населено място, община, област, район);
 • среден брой на осигурените лица (наетия персонал) за последната година;
 • нетни приходи от продажби за последната година.

Можете да изберете, както само един от горепосочените с тире показатели, така и съвкупност от няколко. Това не оказва влияние върху цената на тази услуга.

Стойността на тази база с данни се определя, както от бройката на фирмите, така и от това, дали предприятията в нея искате да съдържат:

 • само GSM номера;
 • само информация за основната им дейност;
 • едновременно GSM номера и информация за извършваната им дейност (основна дейност, КИД- код на икономическа дейност).

Важно

Цени

 • разликата между услуга 1 и услуга 2- бройката на фирмите при тази база данни е значително по-малка в сравнение с тази на базата данни от услуга 1 (повече информация за това може да намерите в секция „Цени”). За услуга 2 е важно да се отбележи, че при нея извършваме прецизен анализ на всяко едно предприятие, целящ разкриването на основната му дейност и/или намирането на GSM номер на същото. Обстойното изследване се осъществява въз основа на множество различни източници, а това гарантира по-голяма достоверност на информацията за КИД (основната дейност) на всяка фирма, както и по-голям шанс за откриването на повече GSM номера на същите;
 • за осъществяването на тази услуга е необходим предварителен разговор, целта на който е да се установи повече информация за желаната от Вас база данни;
 • файлът с фирмите, който ще получите, ще бъде на Microsoft Excel Worksheet;
 • поръчаната база данни можете да получите по имейл, месинджър или вайбър;
 • ще получите желаният списък от фирми до 4 работни дни след като извършитe плащане. Ще може да направите паричен превод по банковата ни сметка, въз основата на издаден от нас документ (проформа фактура), който ще получите по имейл, месинджър или вайбър;
 • посоченият в горното тире срок се отнася за единична поръчка от 20 предприятия;
 • възможно е въпреки усилията ни, да не успеем, да намерим GSМ номер и/или основна дейност на дадено предприятие. В такива случаи няма да предоставяме информация за такива фирми- същите ще бъдат заменени с други. В поръчаната от Вас база данни ще присъстват само предприятия, съдържащи информацията, която предварително сте заявили при разговора си с нас;
 • съществува вероятност на дадена територия от страната, да има по-малък брой предприятия по търсените от Вас показатели, които сте ни посочили в предварителия разговор. В такива случаи ще бъдете уведомени за това с телефонно обаждане, целта на което ще бъде, допълнително да се уговори или друг териториален обхват, или да се смени и заложи друга характеристика от горепосочените, за да допълним останалата бройка фирми от Вашата поръчка;
 • има вероятност някои от основните дейности на фирмите да не съответстват на действителните такива;
 • възможно е част от GSM номерата да са грешни или да не съответстват директно на дадено предприятие. Често се случва същите да принадлежат на: обслужващата ги счетоводна кантора, служител от персонала, свързана фирма, бивш собственик или съдружник, член на семейството на някой от управителите и други;
 • вероятно е малка част от адресите по кореспонденция (местата, на които предприятията извършват основната си дейност) да не съответстват на действителните такива.
Видове бази данни от услуга 2 Включени показатели, избрани по Ваше желание Общ брой на фирмите Цена
 
База данни на фирми само с GSM номера да 20 предприятия 25 лв.
 
База данни на фирми само с информация за извършваната им дейност да 20 предприятия 15 лв.
 
База данни на фирми, съдържащи едновременно GSM номера и информация за извършваната им дейност да 20 предприятия 40 лв.
 

* При поръчка на повече от 20 предприятия приемаме, че давате повторна заявка за дадена услуга. В такива случаи прилагаме отстъпка „Комбинация”, т.е. ще направим 5 % намаление от общата цена.