Консултации за стартирането и за развитието на бизнеса

Даваме препоръки и генерираме идеи, както за създаването на нов бизнес, така и за подобряването, и развитието на състоянието на вече съществуващи микро и малки предприятия (такива са от 1 осигурено лице до 49 включително).

Важно

Цени

  • предоставяме консултации, кактo на юридически, така и на физически лица;
  • за осъществането на тази услуга е необходим предварителен разговор, целта на който е да се събере повече информация за Вас и Вашия бизнес;
  • ще получите желаната консултация до 7 работни дни след като извършитe плащане. Ще може да направите паричен превод по банковата ни сметка, въз основата на издаден от нас документ (проформа фактура), който ще получите по имейл, месинджър или вайбър;
  • услугата се предоставя в предварително договорен час, в дистанционна форма, чрез разговор по телефон, месинджър или по вайбър;
  • продължителността на консултацията не оказва влияние върху цената на тази услуга.

Цената на тази услуга е 25 лв.