За нас

„База данни и бизнес консултации” ЕООД се занимава с:

  • изготвянето на списъци с контакти на предприятия (потенциални клиенти, на които да предлагате и продавате, или доставчици, от които да купувате);
  • създаването и пренаписването на текстове (съдържания) с рекламна цел, направени по Ваше желание и поръчка;
  • генерирането на предприемачески идеи и препоръки.

Чрез предоставяните от нас услуги целим да помогнем, както на всички онези от Вас, които желаят да започнат свой бизнес, така и на останалите, които към настоящия момент притежават микро и малки предприятия, и искат да развият тяхната дейност.

С какво ще Ви съдействаме

в кратки срокове да се сдобиете с контакти на голям брой предприятия (потенциални клиенти, на които да предлагате и продавате, или доставчици, от които да купувате) или да разширите и обновите клиентската си база

да получите информация за GSM номера и извършвани дейности на определени от Вас предприятия

със създаването и пренаписването на текстове (съдържания) за различни рекламни цели, направени по Ваше желание и поръчка

с генерирането на предприемачески идеи и препоръки, както за стартирането и развитието на нов бизнес, така и за разрастването на вече съществуващ такъв

Какво ще спечелите

ще спестите време и усилия

ще избегнете извършването на разходи за възнаграждения на служители, които да се занимават с тези дейности

ще се сдобиете с шанса да продавате извън периметъра, в който се намирате, т.е. чрез имейл и/или телефонна кампания, от разстояние (дистанционно) ще може да разширите териториалния обхват на продажбите си, а вследствие на това ще увеличите и приходите си

ще получите така необходимия летящ старт или тласък в бизнеса